Історичний шлях НТУ “ХПІ”: минуле та сучасність

Історичний шлях НТУ “ХПІ”: минуле та сучасність : лекція до 130-тої річниці заснування ун-ту / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад. В. І. Ніколаєнко [та ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 24 с.