Історія України

Бойко, О. Д. Історія України : підручник / О. Д. Бойко. — 4-те вид., доп. — Київ : Академвидав, 2012. — 704 с.