Вибрані праці

Багалій, Д. І. Вибрані праці : у 6 т. / Д. І. Багалій. — Т. 2 : Джерелознавство та історіографія історії України / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства НАНУ, Харківська філія, Народна Українська академія, Харківський нац. ун-т, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Харків : Золоті сторінки, 2001. — 662 с.