Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2013 році

Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2013 році / Нац. акад. наук України ; дар. Л. Л. Товажнянський ; відп. ред. В. Ф. Мачулін. — Київ : Академперіодика, 2014. — 560 с.