Загальна теорія документа і книги

Швецова-Водка, Г. М. Загальна теорія документа і книги : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. — К. : Знання, 2014. — 405 с.