Педагогіка вищої школи

Ортинський, В. Л. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / В. Л. Ортинський ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — К. : Центр учбової літ-ри, 2009. — 472 с.