Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні

Журавський, В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / В. С. Журавський ; відп. ред. А. Р. Мацюк ; Ін-т держави і права НАН України, Ін-т вищої освіти АПН України. — Київ : Ін Юре, 2003. — 415 с.