Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац. ун-т. № 833 : Логістика / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 175 с.