Теорія та практика змішаного навчання

Теорія та практика змішаного навчання : монографія / В. М. Кухаренко [та ін.] ; дар. В. М. Кухаренко ; ред. В. М. Кухаренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 284 с.