Техніка адміністративної діяльності

Техніка адміністративної діяльності : навч.-метод. посібник / О. Г. Романовський [та ін.] ; заг. ред. О. Г. Романовський ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн.
ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 120 с.