Сучасні проблеми науки та освіти

Сучасні проблеми науки та освіти : 5 Міжнар. міждисциплінарна наук.-практ. конф., 30 квіт. 10 трав. 2004 р., м. Алушта : 350-річчю м. Харкова присвяч. / Харківський нац. ун-т ; дар. Г. І. Гринь. Харків : [б. и.], 2004. — 270 с.