Сумський державний університет: історія і сучасність

Сумський державний університет: історія і сучасність : 65 років на освітянській та науковій ниві / В. Л. Акуленко [та ін.] ; голов. ред. А. В. Васильєв ; СумДУ. — 2-ге вид., перероб.  — Суми : СумДУ, 2013. — 152 с.