Педагогіка розуміння як перспективний напрям розвитку вищої освіти

Романовський, О. Г. Педагогіка розуміння як перспективний напрям розвитку вищої освіти : навч. посіб. / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, С. М. Резнік, Ж. Б. Богдан. — X. : НТУ «ХПІ», 2014. — 260 с.