Педагогічна психологія

Лисянська, Т. М. Педагогічна психологія : навч. посібник / Т. М. Лисянська. — 2-ге вид., випр. і доп. — К. : Каравела, 2012. — 264 с.