Професійна підготовка майбутнього педагога в умовах сучасної освітньої парадигми

Професійна підготовка майбутнього педагога в умовах сучасної освітньої парадигми / Т. Атрощенко [та ін.] ; ред. Г. В. Товканець. — Київ : Кондор, 2015. — 268 с.