Правила прийому до Національного технічного університету

Правила прийому до Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” в 2016 році / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 116 с.