Дистанційна підтримка дослідницької діяльності учнів

Поліхун, Н. І. Дистанційна підтримка дослідницької діяльності учнів : метод. рек. / Н. І. Поліхун ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. — Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. — 87 с.