Підготовка конкурентоспроможної управлінської гуманітарно-технічної еліти

Підготовка конкурентоспроможної управлінської гуманітарно-технічної еліти : монографія / О. Г. Романовський [та ін.] ; дар. О. Г. Романовський ; заг. ред.: О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ” : Савчук О. О., 2014. — 324 с.