Університетська освіта

Товканець, Г. В. Університетська освіта : навч.-метод. посібник / Г. В. Товканець. — К. : Кондор, 2011. — 182 с.