Основи педагогіки вищої школи

Вітвицька, С. С. Основи педагогіки вищої школи : підручник за модульно-рейтинговою системою навчання / С. С. Вітвицька. — 2-ге вид. — К. : Центр учбової літератури, 2011. — 384 с.