Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу в НТУ «ХПІ»

Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу в НТУ “ХПІ” : для науково-пед. працівників, які проводять заняття зі студ. — учасниками пед. експерименту щодо запровадження в НТУ “ХПІ” кредитно-модульної системи організації навч. процесу / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; дар. Г. І. Гринь ; упоряд.: Л. Л. Товажнянський, Є. І. Сокол, Б. В. Клименко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2004. — 35 с.