Фундаментальна освіта і формування гуманітарно-технічної еліти

Фундаментальна освіта і формування гуманітарно-технічної еліти : тези доповідей Міжнар. наук.-метод. конф., 7-10 жовтня 2009 року : до 125-річчя НТУ“ХПІ” / Нац. акад. наук України, Акад. пед. наук України, Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Фізико-техн. ін-т фізики низьких температур НАН України ; гол. ред. кол. Л. Л. Товажнянский. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 148 с.