Методичні вказівки для виконання індивідуального розрахункового завдання

Методичні вказівки для виконання індивід. розрахункового завдання з дисципліни «Менеджмент зовнішньоеконом. діяльності» для студ. спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоеконом. діяльності» / НТУ "ХПІ" ; укл. О. І. Чайкова. — Х. : Підручник НТУ "ХПІ", 2012. — 28 с.