Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з курсу «Управління витратами»

Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з курсу «Управління витратами» для студентів економічного факультету / Укл. М. І. Ларка, А. М. Феррара, Т. О. Кобєлєва — X.: НТУ «ХПІ», 2015. — 20 с.