Промисловий маркетинг. Формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів

Промисловий маркетинг. Формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів : підручник / М. В. Вачевський [та ін.] ; ред. М. В. Вачевський ; Акад. пед. наук України, Дрогобицький держ. пед. ун-т. — Київ : Кондор, 2010. — 486 с.