Управління ризиками у підприємництві

Посохов, І. М. Управління ризиками у підприємництві : навч. посібник / І. М. Посохов ; дар. І. М. Посохов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПІ”, 2015. — 220 с.