Труди VІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції

Труди VІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2012» 6-7 грудня 2012 р. — X.: НТУ «ХПІ», 2012 р. — 325 с.