Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність

Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність : труди V Міжнар. наук.-практ. Internet-конференції студ. та молодих вчених, 20 груд. 2014 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; ред.: П. Г. Перерва , Є. М. Строков, О. М. Гуцан. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. — 152 с.