Труди ІХ-ої Міжнародної науково-практичної конференції

Труди ІХ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2013» 3-5 грудня 2013 р. — X.: НТУ «ХПІ», 2013 р. — 239 с.