Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта SIDEC 2015

Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта SIDEC 2015 : VII Міжнар. наук.-практ. конф., 29 верес.— 2 жовт. 2015 р., м. Харків : до 130-ти річчя Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” : зб. пр. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Мішкольцький ун-т, Одеський нац. економічний ун-т ; дар. П. Г. Перерва ; ред. О. І. Савченко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 292 с.