Статистика для економістів

Моторин, Р. М. Статистика для економістів : навч. посібник / Р. М. Моторин, Е. В. Чекотовський. — 3-тє вид., випр. і доп. — Київ : Знання, 2013. — 382 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).