Фінансовий менеджмент

Шелудько, В. М. Фінансовий менеджмент : підручник / В. М. Шелудько ; Київський нац. ун-т. — 2-ге вид., стер. — Київ : Знання, 2013. — 375 с.