Актуальні проблеми сучасного розвитку України: соціально-економічні, науково-технічні та правові аспекти

Актуальні проблеми сучасного розвитку України: соціально-економічні, науково-технічні та правові аспекти : матеріали регіональної наук. конф. викладачів, аспірантів та студ. вищих навч. закладів, 28 квіт. 2011 р. : присвячено 90-річчю Донецького нац. техн. ун-ту / Донецький нац. техн. ун-т ; ред.: А. О. Саржан, Ю. І. Філатов. — Донецьк : ДонНТУ, 2011. — 300 с.