Корпоративне управління

Поважний, О. С. Корпоративне управління : підручник / О. С. Поважний, Н. С. Орлова, А. О. Харламова ; Донецький держ. ун-т управління. — Київ : Кондор, 2013. — 244 с.