Маркетинг інформаційних продуктів і послуг

Палеха, Ю. І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг : навч. посібник / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. — Київ : Ліра-К, 2013. — 480 с.