Кадрове діловодство

Палеха, Ю. І. Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів) : навч. посібник / Ю. І. Палеха. — 5-те вид., доп. — Київ : Ліра-К, 2011. — 476с.