Менеджмент персоналу

Палеха, Ю. І. Менеджмент персоналу : навч. посібник / Ю. І. Палеха. — 2-ге вид., випр. — Київ : Ліра-К, 2012. — 336 с.