Основи управлінського консультування

​Соколенко, В. А. Основи управлінського консультування : навч.-метод. посібник / В. А. Соколенко, О. Ю. Лінькова ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 216 с.