Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем

Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних  систем: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 11-13 жовт. 2017 р. / ІФНТУНГ, Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, ЧНТУ, Гірнично-металургійна акад. ім. С. Сташица, Ун-т прикладних наук у Ціттау, Поморська акад. в Слупську, Державний університет Клівленда, Ун-т Кейс Вестерн ; дар. П. Г. Перерва; гол. ред. Л. Д. Гораль. — Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. — 423 с.