Аудит

Лозовицький, С. П. Аудит : навч. посібник / С. П. Лозовицький ; Львівська комерційна акад. — Львів : Магнолія 2006, 2011. — 466 с.