Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Управління витратами»

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт по курсу “Управління витратами” : для студ. екон. ф-ту заочної та дистанційної форм навч. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: М. I. Ларка, А. М. Феррара, А. В. Ларка. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 36 с.