Фінансовий облік

Крупка, Я. Д. Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, 3. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк [та ін.]. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К. : Кондор, 2013. — 551 с.