Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації

Кіндзерський, Ю. В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації : монографія / Ю. В. Кіндзерський ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. — Київ : Ін-т екон. та прогнозування, 2013. — 536 с.