Кадровий менеджмент: загальна частина

Мороз, В. М. Кадровий менеджмент: загальна частина : текст лекцій для студ. спец. АДМ 8.18010018 “Адміністративний менеджмент” : у 2 ч. / В. М.  Мороз.— Ч. 1 : Кадрова система організації: зміст та особливості формування / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 122 с.