Інтеграційні процеси в харчовій промисловості України: сучасна концепція розвитку

Скопенко, Н. С. Інтеграційні процеси в харчовій промисловості України: сучасна концепція розвитку : монографія / Н. С. Скопенко, Т. Л. Мостенська ; Нац. ун-т харчових технологій. — Київ : Кондор, 2016. — 392 с.