Управління асортиментом і параметрами продукції у ринкових умовах

Яковлєв, А. I. Управління асортиментом і параметрами продукції у ринкових умовах : монографія / А. I. Яковлєв, Л. С. Лаврентьєва ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2010. — 164 с.