Гроші та кредит

Щетинін, А. І. Гроші та кредит : підручник / А. І. Щетинін. - 4-те вид., перероб. та доп. — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 440 с.