Фінансовий менеджмент

Пазинич, В. І. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / В. І. Пазинич, А. В. Шулешко. — К. : Центр учбової літератури, 2011. — 408 с.