Фінансова безпека суб’єктів господарювання

Фінансова безпека суб’єктів господарювання : підручник / О. М. Тридід [та ін.] ; ред. О. Б. Жихор ; Ун-т банківської справи НБУ. — Київ : УБС НБУ, 2014. — 605 с.