Етика та етикет підприємницької діяльності

Смоловик, Р. Ф. Етика та етикет підприємницької діяльності : навч. посібник / Р. Ф. Смоловик, Н. О. Давидова ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 275 с.